Bolesław I Chrobry (967-1025)

Bolesław Chrobry to pierwszy koronowany władca Polski – niezwykle potężny i bogaty, o czym możemy przeczytać w kronikach z tego czasu. Dla Gniezna władca szczególny – za jego panowania niepomiernie wzrósł status grodu, który stał się głównym ośrodkiem militarnym, religijnym i politycznym państwa piastowskiego. Polityczne i religijne znaczenie Gniezna za panowania Bolesława Chrobrego uległo szczególnemu […]

Mieszko II Lambert (990 – 1034)

Posąg króla Polski – Mieszka II Lamberta

Mieszko II Lambert, drugi syn Bolesława Chrobrego, został koronowany po śmierci ojca w roku 1025 przez arcybiskupa Hipolita w katedrze gnieźnieńskiej. Rządy Mieszka były niezwykle burzliwe. Zdobycze terytorialne ojca – Morawy, Milsko, Łużyce i Grody Czerwieńskie – utracono na skutek najazdów księcia czeskiego Brzetysława oraz cesarza niemieckiego Konrada II. Sytuacja wewnętrzna w kraju również nie […]

Bolesław II Szczodry / Śmiały (1042-1081)

Bolesław II Szczodry to pierworodny syn Kazimierza Odnowiciela. Był władcą niezwykle aktywnym na arenie międzynarodowej, podejmował liczne działania wzmacniające pozycję Polski w regionie. Z natury porywczy i bezkompromisowy angażował się w spory dynastyczne sąsiadów. Wielokrotnie interweniował zbrojnie na Węgrzech, Rusi i w Czechach, najczęściej z powodzeniem. W polityce wewnętrznej Bolesław II przyczynił się do rozwoju […]

Przemysł II (1257-1296)

Przemysł II to syn księcia wielkopolskiego Przemysła oraz córki księcia śląskiego Henryka. Młody książę prowadził aktywną politykę mającą na celu poszerzenie władztwa i w rezultacie zjednoczenie ziem Piastów. W 1283 roku nowo obrany arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka zostaje doradcą księcia. Arcybiskup jest gorącym zwolennikiem zjednoczenia Królestwa, co niewątpliwie ma duży wpływ na dalszą politykę przyszłego […]

Wacław II (1271-1305)

U schyłku rozbicia dzielnicowego Polski w 1300 roku odbywa się w archidiecezji gnieźnieńskiej koronacja króla czeskiego Wacława II. Zdarzenie to było konsekwencją sukcesów militarnych i dyplomatycznych władcy. W 1291 roku zdobył on Małopolskę, wyparł Władysława Łokietka z ziemi sandomierskiej, następnie pozyskując względy możnowładców wielkopolskich, uzyskał kontrolę nad tą dzielnicą. Wacław II należał do władców obdarzonych […]