Bolesław II Szczodry to pierworodny syn Kazimierza Odnowiciela. Był władcą niezwykle aktywnym na arenie międzynarodowej, podejmował liczne działania wzmacniające pozycję Polski w regionie. Z natury porywczy i bezkompromisowy angażował się w spory dynastyczne sąsiadów. Wielokrotnie interweniował zbrojnie na Węgrzech, Rusi i w Czechach, najczęściej z powodzeniem.

W polityce wewnętrznej Bolesław II przyczynił się do rozwoju organizacji kościelnej, odnowił m.in. upadłe wskutek najazdu czeskiego: stolicę arcybiskupią w Gnieźnie oraz biskupstwo w Poznaniu. Jego zasługą jest również przywrócenie Polsce samodzielnej polityki monetarnej poprzez emisję waluty – srebrnych denarów.

Dążenie do centralizacji władzy oraz długotrwała nieobecność w kraju doprowadziły Bolesława Śmiałego do upadku. Zarzewiem konfliktu stał się spór między królem a biskupem krakowskim, związany z wystąpieniami możnych przeciwko Bolesławowi. W niewyjaśnionych bliżej  okolicznościach doszło do skazania i stracenia biskupa. W efekcie Bolesław został zmuszony do opuszczenia kraju, znalazł schronienie na Węgrzech, gdzie pozostał do końca życia.

Comment on this FAQ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *