Urząd Miejski

Stworzony dla urzędników „landratury” (Landradsamt), czyli pruskiego starostwa powiatowego, budynek wzniesiony w latach 1898-1900. W 1902 roku rozbudowany o nowe skrzydło mieszczące Powiatową Kasę Oszczędności. Obecnie siedziba Urzędu Miejskiego i Prezydenta Miasta Gniezna.