Strażak

Gniezno było boleśnie doświadczane przez pożary. Pierwsza duża klęska nawiedziła nowożytne miasto w 1503 roku. Natomiast w roku 1613 największy z dotychczasowych pożarów zniszczył niemal całą zabudowę, wraz z ratuszem, halami handlowymi, kościołem farnym i synagogą. Kolejny raz gigantyczna pożoga strawiła miasto w 1819 roku, a  zniszczenia były tak znaczne, że doprowadziły do gruntownej przebudowy układu urbanistycznego Gniezna.