Straż Pożarna

Istniejący budynek Straży Pożarnej zlokalizowany jest na miejscu dawnego cmentarza żydowskiego. XIX-wieczny kirkut, zniszczony przez Niemców podczas II wojny światowej i zlikwidowany w 1945 roku, upamiętnia tablica w językach hebrajskim, angielskim i polskim, zawieszona w 2008 roku na elewacji komendy.