Rajca Miejski

Najprawdopodobniej w 1239 roku doszło do lokacji Gniezna na prawie niemieckim, co zapoczątkowało dynamiczny rozwój miasta na Wzgórzu Panieńskim. Zarząd nad miastem sprawowali rajcowie, czyli członkowie rady miejskiej. Wywodzili się spośród najbardziej zamożnych i szanowanych mieszkańców. Siedzibą obrad rajców był  mieszczący się niegdyś w obrębie rynku okazały budynek ratusza. Zarysy jego fundamentów, zaznaczone czerwoną kostką, można zobaczyć na współczesnej płycie głównego placu miasta.

W pobliżu znajdziesz:

Fragmenty murów miejskich

Kościół św. Trójcy (farny)