Pałac Arcybiskupi

Rezydencja metropolitów gnieźnieńskich i prymasów Polski zbudowana w 1830 roku według projektu Karla F. Schinkla, przebudowana w 1928 roku. Podczas swoich wizyt W latach 1979 i 1997 gościł w nim papież święty Jan Paweł II.