Napoleon

Napoleon3 listopada 1806 roku do Gniezna wkroczyły wojska francuskie cesarza Napoleona Bonaparte. Okres rezydowania w Polsce wojsk Napoleona dawał nadzieję na odzyskanie niepodległości po latach zaborów. W 1807 roku utworzono Księstwo Warszawskie, obejmujące zasięgiem również Gniezno. 14 kwietnia tego roku odbyły się w mieście wybory do magistratu, gdzie wniesiono uroczyście emblemat Orła Białego. Legenda głosi, że Napoleon nocował w jednej z pobliskich kamieniczek. Mogło to mieć miejsce w trakcie jego podróży na wschód w 1812 roku.

W pobliżu znajdziesz:

Dolina Pojednania