Miejski Ośrodek Kultury

Mieści się w XIX-wiecznym budynku dawnej siedziby gnieźnieńskiej loży masońskiej U Sześcianu Uwiecznionego. Utworzony w 1954 roku ośrodek do dziś aktywnie kształtuje i wspiera inicjatywy kulturalne w mieście.