Koszary przy ul. Wrzesińskiej

Zabytkowe budynki pokoszarowe, dawne miejsce stacjonowania 12. pułku dragonów pruskich. Koszary wybudowano w latach 1889-1892. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w koszarach do 1922 roku stacjonował 17. pułk ułanów, a później 17. pułk artylerii lekkiej.