Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Antoniego

Wczesnogotycka świątynia była wielokrotnie przebudowywana. Po pożarze w 1613 r. została odremontowana, a następnie odnawiana w latach 1755 – 1772 r. Jest to kościół murowany, jednonawowy. Dawne oratorium klarysek, tworzy obecnie nawę boczną kościoła. W wnętrzu świątyni znajduje się między innymi cenny relikwiarz błogosławionej Jolenty i obraz Matki Bożej „Pani Gniezna’. Pozostałe wyposażenia pochodzi z XVII wieku. Boczne ściany kościoła zdobią figury Niepokalanej Matki Bożej, św. Franciszka oraz św. Piotra i św. Pawła