Kościół św. Michała Archanioła

Wybudowany w XIII wieku na dawnym grodzisku stożkowatym. Neobarokową wieżę dobudowano w 1900 roku. U wejścia do prezbiterium piękna gotycka chrzcielnica, w kruchcie bocznej krzyż z XVI wieku.