Kościół św. Jerzego

Zbudowany najprawdopodobniej jeszcze w X wieku na dawnym miejscu kultu pogańskiego. Na uwagę zasługuje rzeźba na fasadzie budynku, wykonana przez Marcina Rożka w 1936 roku, przedstawiająca patrona świątyni podczas walki ze smokiem. Pierwotnie świątynia chrześcijańska funkcjonowała jako część palatium – kościół pałacowy. Obecnie kościół rektorski Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego.