Kościół św. Jana Chrzciciela

Określany trzema literami „N” – najstarszy, najmniejszy i najpiękniejszy. Jednonawowa budowla wzniesiona w połowie XIV wieku, równocześnie z katedrą gotycką. W prezbiterium zachowana oryginalna polichromia wykonana metodą al secco w czasie budowy świątyni.