Kompleks Muzeum Początków Państwa Polskiego i I LO

Modernistyczny gmach, mieszczący siedzibę I Liceum Ogólnokształcącego i Muzeum Początków Państwa Polskiego, powstał w latach 1973-1978, jako część większego projektu o nazwie Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego. Pomimo iż projekt przewidywał budowę kolejnych części kompleksu, ostatecznie plany te z powodów finansowych zarzucono i obiekt przetrwał w takiej formie (z niewielkimi zmianami) do dziś. Składają się na niego trzy skrzydła – południowe mieści liceum, zachodnie stanowi część muzealną z przestronnym holem na parterze, a w północnym znajduje się szkolna aula.