Kolejarz

W 1872 roku przy nowo powstałej stacji kolejowej na trasie Gniezno–Toruń wybudowano parowozownię: zajezdnię oraz miejsce naprawy i konserwacji lokomotyw parowych. Kilkukrotnie rozbudowana parowozownia to jeden z najciekawszych w Polsce obiektów tego typu. Można tu zobaczyć m.in. wieżę ciśnień z 1905 roku czy jedyny w Europie drewniany żuraw węglowy. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się również stacja kolejki wąskotorowej, która łączyła Gniezno z Powidzem. Od 2010 roku w gnieźnieńskiej parowozowni odbywają się majowe „Dni Pary” – impreza popularyzująca historię obiektu.

W pobliżu znajdziesz:

Domy kolejarzy

Straż Pożarna

Zobacz też:

Parowozownia