Klasztor oo. Franciszkanów

Kościół (z dawnym oratorium Klarysek) i klasztor Franciszkanów znajduje się na Wzgórzu Panieńskim. W średniowieczu był to zespół klasztorno-kościelny łączący budowle dla męskiej i żeńskiej linii zakonu franciszkańskiego. Franciszkanie zostali sprowadzeni do Gniezna w 1259 roku staraniem księcia Bolesława Pobożnego i jego żony bł. Jolenty, a klaryski za sprawą Przemysła II. Mury przybytku datowane są na około 1270 rok, jednak wczesnogotycka świątynia była wielokrotnie przebudowywana.