III LO im. Sobieskiego – dawne koszary

Budynek wraz z dwoma bliźniaczymi gmachami (zniszczonymi podczas II wojny światowej) wybudowany przez pruskiego zaborcę w 1872 roku. Do wybuchu Powstania Wielkopolskiego w koszarach stacjonował pruski 49. Pułk piechoty (6. pomorski). W czasie trwania kampanii wrześniowej w 1939 roku stacjonował w nim sztab Armii Poznań, który m.in. stąd dowodził obroną Rzeczypospolitej.