I LO im. Bolesława Chrobrego

I LO jest najstarszą szkołą średnią w Gnieźnie. Może poszczycić się długą i bogatą historią. Szkoła należy do Klubu Najstarszych Szkół w Polsce. Jej początki sięgają 1863 roku, kiedy to władze pruskie zgodziły się na utworzenie w Gnieźnie tzw. Wyższej Szkoły Miejskiej dla Chłopców z niemieckim językiem wykładowym (budynek dzisiejszego WSCKZiU przy ul. Mieszka I). W 1978 roku szkołę przeniesiono do nowo wybudowanego modernistycznego kompleksu budynków przy ul. J. Kostrzewskiego.