Fragmenty murów miejskich

W końcu XIII lub na początku XIV wieku miasto otoczone zostało murami obronnymi. Posiadały obwód 850 m i trzy bramy: Tumską (Poznańską), Toruńską i Pyzdrską (Warszawską). Jedyny zachowany odcinek murów, przylegający do kościoła pw. św. Trójcy, można zobaczyć od ul. Stromej.