Dolina Pojednania

Park położony w dolinie pomiędzy dwoma wzgórzami – Panieńskim (Rynek) i Świętojańskim, czyli Górą Krzyżacką. W czasie obchodów Tysiąclecia Zjazdu Gnieźnieńskiego przedstawiciele pięciu państw posadzili tu pamiątkowe dęby będące symbolem jednoczącej się Europy.