Miasto współczesne

W nocy z 27 na 28 maja 1819 roku Gniezno spotkała tragedia. W wyniku pożaru spaliła się większa część miasta, przede wszystkim okolice rynku. Ogień pochłonął około 250 budynków. Odbudowa trwała wiele lat. Zmodernizowano gruntownie układ przestrzenny miasta. Wytyczono nową siatkę szerokich ulic, lokalizację dla nowych parceli i działek budowlanych. Postawiono solidne murowane budynki, zburzono […]

Wzgórze Lecha

W X wieku Gniezno było jednym z grodów stołecznych państwa Piastów, obok Ostrowa Lednickiego, Poznania i Giecza. Grodów stołecznych, czyli miejsc, gdzie wzniesiono tzw. palatia książęce, było kilka, lecz zgodnie z dokumentem Dagome iudex z około 991 roku jedyną formalną stolicą państwa polskiego było Gniezno. W miejscu przedchrześcijańskiego kultu – pod dzisiejszym kościołem św. Jerzego […]

Katedra Gnieźnieńska

Początki katedry sięgają X wieku, czasów panowania Mieszka I, kiedy to na Wzgórzu Lecha stanął pierwszy kościół grodowy – rotunda o średnicy 9 m. W roku tysięcznym zostaje on podniesiony do rangi archikatedry, stając się tym samym najważniejszą świątynią w kraju. To wyjątkowe w owym czasie wyniesienie było możliwe dzięki postaci świętego Wojciecha – duchownego, […]

Miasto lokacyjne

Lokacja miasta na tzw. prawie niemieckim w średniowieczu wiązała się z napływem osadników, którzy przyczyniali się do wzrostu znaczenia i bogactwa miasta, w zamian otrzymując liczne przywileje. Napływ osadników i związane z tym zmiany społeczno-gospodarcze wymagały dostosowania dotychczasowej zabudowy do nowych potrzeb i funkcji – według wzorca miast niemieckich. Lokację rozpoczynano zazwyczaj od wyznaczenia granic […]