Bogaty Kupiec

Przełom XV i XVI oraz XVI wieku, to dla Gniezna okres rozkwitu związany ze wzrostem znaczenia miasta w handlu międzynarodowym między Wschodem i Zachodem.
W roku 1537 odbudowano w Gnieźnie wagę miejską, wzniesiono sukiennice i halę targową. Kluczową rolę w organizacji wielkiego handlu odgrywały jarmarki gnieźnieńskie. Dwa główne odbywały się na mocy przywilejów królewskich 23 kwietnia i 24 sierpnia. Tradycja kwietniowego jarmarku przetrwała do dziś: co roku z okazji Imienin Miasta (23 kwietnia) organizowany jest Jarmark Świętego Wojciecha.

W pobliżu znajdziesz:

Kompleks Muzeum Początków Państwa Polskiego i I LO