Rzeźb Królów
0
Rzeźb Królików
0
Rzeźby Legend
0
Makiety
0
Infokioski
0
Tablic informacyjnych
0

Znajdź naszą aplikację:

Tytuł projektu: Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski
Cel projektu: zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój Szlaku Piastowskiego – dziedzictwa kulturowego Wielkopolski
Beneficjent: Wielkopolska Organizacja Turystyczna
Partner: Miasto Gniezno